Ancient Artifact

 

Story:

[PL] W poszukiwaniu Świętego Grala...

Legenda głosi, że relikt posiada ogromną moc. Wiele Światów strzegło go przed siłami zła. Jednak nastała mityczna wojna, Grall swą mocą unicestwił dobro i zło. Spoczywa poza światem ludzi w bezpiecznym miejscu. Lecz istnieje sposób by odnaleśc drogę do potężnego artefaktu. 

 

 

[ENG] In search of the Holy Grail ...

Legend has it that the relic has great power. Many Worlds guarded him against the forces of evil. However, there was a mythical war. Holy grail destroyed by our own power of good and evil. now buried outside the world of people in a safe place. But there is a way to find your way to a powerful artifact.

 

Screenshots: screen 1 screen 2 screen 3 screen 4 screen 5  screen 6

 

Levels:
Ireland
Submarine
Poseidon Hall
Temple of Poseidon
Paris Street
Temple of Osiris
The Beyond

 

Video:

trailer 1

trailer 2 - cut scene

trailer 3

Download Ancient Artifact from trle.net

HOME <<

screenshots on Katie's website.

 

Ancient Artifact on Hall of Fame.

DOWNLOAD

WALKTHROUGH

© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.