HOME <<

Aktywacja z zastosowaniem dźwigni (switch):

Postępujemy tak ze wszystkimi rodzajami "switch_type". Wstawiamy dźwignię, pod którą ustawiamy następującą aktywację: W definicji 'type' wybieramy 'switch'. Również w tym samym miejscu ustawiamy aktywację (w tym przypadku) drzwi

Warto również wspomnieć o parametrze 'timer'. Gdy wartość wynosi <0> drzwi otworzą się natychmiast. Natomiast gdy wpiszemy wartość ujemną np.: <-7> drzwi otworzą się po 7 sekundach. Jeżeli wpiszemy wartość powyżej zera np.: <4> to drzwi otworzą się natychmiast lecz zamkną się po 4 sekundach - czyli motyw znienawidzonej przez wielu czasówki :)

 One shot – po zaznaczeniu tego przycisku, aktywacja nastąpi tylko jeden raz. Parametr 'heavy' oznacza to samo co - trigger, lecz przez pole musi przejść coś co nie jest Larą. Może to być przeciwnik, kamera flyby czy właśnie pushable_object

Aktywacja z zastosowaniem pushable_object:

Jest to bardzo prosta aktywacja. Wstawiamy pushable_object oraz dla przykładu drzwi. Zaznaczamy drzw i wybieramy 'type' jako heavy. Następnie tą aktywację umieszczamy na pewnym polu. W czasie gry wystarczy naprowadzić pushable_object na pole aktywacji a drzwi się otworzą

Aktywacja z zastosowaniem pochodni:

Należy wstawić flame_emiter2. Pierwsze w miejscu skąd Lara "zabierze" ogień (może to być również flame_emiter) i drugie w miejscu podpalenia pochodni. W pierwszym flame_emiter2 ustawiamy zwykłą aktywację, która dla przykładu uruchomi się gdy Lara przez nią przejdzie. Stąd Lara będzie mogła zabrać ogień używając (torch). W drugim flame_emiter2 ustawiamy aktywację "key" i umieszczamy pod flame_emiter2 gdzie lara będzie musiała podpalić pochodnie. Następnie wybieramy obiekt, (w tym przypadku drzwi) zaznaczamy obiekt i ustawiamy aktywację pod pochodnią, gdzie jest aktywacja „key”. Gdy Lara podpali ową pochodnię - drzwi otworzą się.

© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.