HOME <<

Przejście w suficie / podłodze:

Na początek utwórzmy dwa pokoje. Z panelu Room Buttons klikamy na Select i wybieramy pokój - room0. Tworzymy przykładowo pomieszczenie 4x4 oraz drugie pomieszczenie - room1 - 2x6. Obniżamy sufit do wysokości jednego bloku w każdym z nich.

 Za pomocą przycisków (Room + i Room -) ustalamy wysokość położenia pomieszczeń w przestrzeni. W oknie znajduje się informacja o wysokości dla sufitu (ceiling)oraz dla podłogi (floor).

Chcemy ustawić pokój 2x6 pod pokojem 4x4 - w tym pokoju obniżmy pole podłogi 2x2 o jedno kliknięcie. Teraz za pomocą przycisku (Room -) obniżymy położenie pokoju 2x6 - powinno wynieść dla (floor) -5. Na podglądzie 2D Map pokój 4x4 przybierze kolor szary - oznacza to, że sufit pokoju 2x6 jest na równi z podłogą pokoju 4x4. Na mapie 2D umieszczamy pokój 2x6 pod pokojem 4x4 - w miejscu gdzie zostało wyznaczone przejście.

Teraz wystarczy w pokoju 4x4 zaznaczyć najniższy obszar podłogi i utworzyć przejście przyciskiem Door.

Połączone pomieszczenia można odseparować od siebie usuwając utworzone przejście - Door. W tym celu zaznaczamy czarne pola na mapie pokoju (w lewym górnym rogu) i naciskamy przycisk Delete na klawiaturze.

Przejście wyznaczone w ścianie :

Sytuacja jest bardzo podobna. Ustawiamy wysokości pomieszczeń w przestrzeni uwzględniając położenie względem ścian. Przejście można utworzyć jedynie, gdy pokoje stykają się ze sobą. Na mapie 2D pokoje które mieszczą się w granicach styku ze sobą, mają ten sam niebieski kolor.

© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.