HOME <<

Flyby camera:

Jest wiele zastosowań dla Flyby Camera. Możemy użyć jej do prezentacji lokacji, powiązać ją z zagadkami, tworzyć cut - scenki, etc. Flyby Camera wykorzystuje się również w menu początkowym "title".

aby wyświetlić panel z opcjami należy zaznaczyć kamerę i nacisnąć "o": na panelu Camera Properties znajduje się 6 okienek, oraz przyciski z liczbami od 0 - 15. Zaznaczenie numerku zmienia właściwości kamery :

Właściwości:

seq - numer sekwencji
num - numer kamery (kolejność następowania po sobie kolejnej kamery)
timer - w to pole wpisuje się numer kamery, przy którym wykorzystuje się opcję cut - cam
speed - wpisana wartość powoduje szybszy ruch kamery
roll - wpisana wartość określa kąt obrotu kamery podczas sekwencji
FOV - określa zakres widoku dla danej kamery

0 - sekwencja nie zaczyna się od kamery Lary
1 - nie stosowany
2 - powtarza sekwencję w nieskończoność
3 - kamera powraca do widoku kamery Lary
4 - ???
5 - ???
6 - sekwencja nie kończy się na kamerze Lary
7 - opcja cut_scene - cam:
8 - zatrzymuje sekwencję na zaznaczonej

      kamerze (w timer wpisujemy 300 = 1sek)

9 - blokuje użycie "look key" podczas sekwencji
10 - uniemożliwia ruch Lary podczas sekwencji
11 - aktywuje ruch Lary podczas sekwencji
12 - nie stosowany
13 - nie stosowany
14 - aktywuje heavy trigger
15 - nie stosowane

havy trigger i flyby camera: ustawiamy sekwencję i obiekt, który ma zostać aktywowany. Wybieramy kamerę która ma (w tym wypadku) uaktywnić drzwi. Zaznaczamy kamerę i naciskamy "o" Zaznaczamy przycisk 14. Teraz zaznaczamy drzwi. W opcjach trigger wybieramy heavy trigger i umieszczamy aktywację pod kamerą, w której zaznaczyliśmy przycisk 14. Podczas sekwencji drzwi otworzą się.

Przykładowo jest to sekwencja o numerze 1. Kolejno liczby od 0 - 4 są to numery kamer, które następują po sobie. Jednak w kamerze 2 musimy w polu timer wpisać 3 - jest to numer kamery, od której zacznie się sekwencja z innego miejsca. Dodatkowo należy w kamerze 2 zaznaczyć szary przycisk 7.

Aby sekwencja zadziałała należy ustawić trigger z pierwszej kamery. Należy jednak zaznaczyć przycisk one shot. W przeciwnym wypadku gdy Lara stanie na aktywacji, sekwencja będzie powtarzać się w nieskończoność.

cut_scene - cam: Dzięki temu, możemy pokazać np: lokację, czy cut scenkę w inny sposób. Mianowicie wstawiamy flyby camera w różnych miejscach. Jak na obrazku poniżej - ustawiamy 3 kamery oraz 2 skierowane w inną stronę. Oczywiście możliwości jest bardzo wiele, więc warto eksperymentować z ustawieniem kamer

© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.