Widok ogólny:

HOME <<

2D Map - przełącza na widok mapy 2D. (TAB)
Face Edit - przełącza na tryb teksturowania. (SPACE)
Draw Doors - Ukazuje widok wszystkich przyłączonych pokoi.
Previev - przełącza na widok wewnątrz pokoju.
Colour Addition - ?
Transparent - przełącza na tryb przezroczystego teksturowania.
Double Sided - przełącza na tryb obustronnego teksturowania.
No Collision - w dziale no collision - click here
Toggle Opacity - tworzy cienką ścianę pomiędzy przejściami pokoi (door).
Toggle Opacity 2 - tworzy cienką ścianę [ przez którą można przejść ] - pomiędzy przejściami pokoi (door).
Undo - funkcja 'cofnij'
Redo - funkcja 'powtórz'
Select All - funkcja 'zaznacz wszystko'
Cut - funkcja 'wytnij'
Paste - funkcja 'wklej'
Texture Floor - nakłada wybraną teksturę na wszystkie podłogi.
Texture Ceiling - nakłada wybraną teksturę na wszystkie sufity.
Texture Walls - nakłada wybraną teksturę na wszystkie ściany.
Load Texture snds - Odczytuje ustawione dźwięki dla tekstur.
Save Texture snds - Zapisuje ustawione dźwięki dla tekstur.
Find Texture - odszukuje na planszy zaznaczoną teksturę.
Find Untextured - odszukuje na planszy nieoteksturowanych miejsc.
Find Untextured - odszukuje na planszy nieoteksturowanych miejsc.
Find Illegal Slope - odszukuje na planszy niepoprawnie zbudowanych pochyłości.
Crack Mode - ?
Show Light Meshes - po zaznaczeniu światła i użyciu tego przycisku wyświetla zasięg światła.
Load Project - wczytuje projekt danej planszy.
Save Project - zapisuje projekt danej planszy.
Load TGA - wczytuje zestaw tekstur ( tylko z rozszerzeniem tga ).
Load Objects - wczytuje zestaw obiektów.
Refresh - odświeża widok.
Bilinear - ?

 

 

 

 

 

 

 
 

F - uruchamia tryb flip_map.
O - stosuje się do terenu otwartego. Opcja ta aktywuje wiatr.
W - dane pomieszczenie zostaje wypełnione wodą. Liczba oznacza wielkość

falowania wody.
R - uaktywnia odbicia świetlne nad zbiornikiem wodnym. Liczba oznacza siłę natężenia światła.

Select Room - lista pomieszczeń.
Bound Room - po zaznaczeniu obszaru pomieszczenia, naciskamy na przycisk i

pokój zostanie zmniejszony do zaznaczonego pola.
Copy Room - kopiuje zaznaczony obszar pomieszczenia jako kolejne

pomieszczenie.
Spilt Room - po zaznaczeniu obszaru - dzieli pomieszczenie na 2 osobne części.
Delete Room - usuwa dany pokój.
Flip Map - służy do wyłączenia trybu flip_map.

( + - ) ceiling - podnosi, obniża zaznaczony obszar na suficie.
( + - ) floor - podnosi, obniża zaznaczony obszar na podłodze.
( + - ) room - podnosi, obniża zaznaczony pokój.

climb - przyciski służą do wyznaczania drabin.

T - służy do 'zamrażania' triggerów. (więcej w dziale aktywacje i triggery)

Floor - wyznacza podłogę.
Wall - tworzy ściany.
Door - tworzy przejścia pomiędzy pomieszczeniami.
Box - wyznacza ograniczenie, którego nie może przekroczyć przeciwnik.
Death - tzw. pole śmierci. Gdy Lara wejdzie na ten obszar - spłonie.
Monkey - służy do ustawiania drabin na suficie.
Trigger - służy do ustawiania aktywacji.© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.