Półka wsparta na filarach:

Oto jeden ze sposobów jak zrobić półkę, która będzie wsparta na dwóch filarach. Stwórzmy 2 pokoje 5x5. Niech oba mają wysokość na 2 bloki. W pierwszym zróbmy dwa filary i pomiędzy nimi obniżmy sufit o 1/4 bloku jak na screenie. Następnie drugie pomieszczenie za pomocą + Room ustawmy ponad pierwszy pokój.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przycisków znajduje się ramka z informacjami o danym pokoju. Teraz przydatne dane to Floor i Ceiling. Pierwszy pokój znajduje się na poziomie Floor 0, natomiast jego wysokość wynosi Ceiling 8. Czyli drugi pokój, który ma się znajdować ponad pierwszym musi być podniesiony do wysokości Floor 8 - i właśnie robimy to za pomocą przycisku '+ Room'. Gdy już odpowiednio podniesiemy pomieszczenie - przechodzimy do niego i zaznaczamy cały obszar podłogi. Następnie klikamy przycisk Door. Utworzyło to przejście pomiędzy pokojami, zostawiając obniżony obszar sufitu z 1-szego pomieszczenia. I tak oto mamy półkę.

HOME <<

© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.