HOME <<

Basen wypełniony wodą:

Tworzymy 2 pokoje połączone ze sobą. Przykładowo będzie to pokój 4x4 i 2x2, gdzie 2x2 będzie wypełniony wodą. Na początku łączymy pokoje ze sobą – przejście pomiędzy pokojami.

 Przechodzimy do pomieszczenia 4x4. Teraz na mapce 2D zaznaczamy kursorem przejście pomiędzy nimi. Powinna pojawić się zielona obwódka i informacja (Pit to Room 2). Następnie zaznaczamy z panelu 'Toggle Opacity 2' - Pojawi się płaszczyzna, przez którą Lara będzie przenikać. Na tą płaszczyznę będzie trzeba nałożyć teksturę wody.

 Włączamy tryb 'Face Edit' i z panelu z teksturami wybieramy teksturę wody. Teraz należy włączyć jeszcze tryb 'Transparent' - nada to teksturze przezroczystość, 'Duble Sided' - tekstura będzie widoczna na powierzchni jak i od spodu. Teraz jeszcze należy przejść do pokoju 2x2 i zaznaczyć opcję W - pokój będzie wypełniony wodą. Liczba obok (od 1 - 4) ustawia siłę falowania powierzchni wody.

Teraz przechodzimy do panelu 'Animation Ranges' by ustawić animację wody. Wystarczy zaznaczyć pas tekstur wody i zatwierdzić przyciskiem OK.

© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.