HOME <<

Prądy wodne:

Prądy wodne są odpowiedzialne za przyciąganie Lary do wstawionego punktu. Niezawodna opcja do tworzenia rwącej rzeki, ale i nie tylko. Aby aktywować takowe prądy wodne należy wybrać z menu EFFECT >> SINK. Wstawiamy punkt w pomieszczeniu wypełnionym wodą - oraz jego aktywację. Prąd wodny będzie przyciągać Larę jedynie, kiedy ta będzie w zasięgu owej aktywacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Możemy również ustawić siłę przyciągania - należy zaznaczyć punkt SINK i nacisnąć 'o' (ocb). Mamy do wyboru siłę o parametrach 1 2 4 8 16 - przy silnych prądach Lara nie może wypłynąć na powierzchnię.

© maax87 2007-2015. © Square Enix Ltd. Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Square Enix Ltd. All rights reserved.